Produkt

Kundeværdi

Produktivitet Kunden køber vores produkt for at blive mere produktiv. Ved at bruge vores produkt kan vorekunder udføre visse ting mere effektivt.
Forenkling Kunden køber for at gøre livet og hverdagen mere enkel. Med vores produkt/service kan man gøre nogle ting mere enkelt og mindre indviklet.

Positionering

Lavpris Vores produkt skal sælges som en billigere og mere skrabet udgave af en kendt løsning. Vi vil sælge til dem, som kan nøjes, og som ikke vil betale prisen for de hidtil kendte løsninger.
Nyt marked Vores produkt skal sælges som noget helt nyt, der ikke minder om noget, der findes på markedet i dag. Vi tilbyder noget, som man ikke var klar over, at man manglede.

Prisniveau

Markedspris Vi sælger vores produkter til markedspris. Kunderne opfatter hverken vores pris som høj eller lav. Den svarer til markedets normale prisniveau.

Oplevelsescyklus

Salg

Kunder

Kunderelation

Etablere
Betjene
Selvbetjening Kunden sørger selv for at finde og vælge varen og har kun begrænset kontakt med vores personale.
Netværk Vores kunderelation handler mest om at sætte vore kunder og brugere i kontakt med hinanden. Vi er formidler kontakter og gør det lettere at bevare kontakten.
Fastholde
Udvikle
Produktudvikling Vi udbygger kundeforholdet gennem løbende udvikling af nye produkter og løsninger, som vore kunder efterspørger.

Kanaler

Egne sælgere Vi sælger gennem vores egen stab af sælgere, der tager direkte kontakt til den enkelte kunde.
Distributører Vi sælger vores produkter gennem grossister og lignende distributører, der sælger dem videre til butikker m.v.

Organisation

Ressourcer

Fysiske
Beliggenhed og grund Forretningslokalernes beliggenhed er en nøgleressource. Det er afgørende at investere i den rigtige beliggenhed eller rigeligt med plads.
Maskiner og udstyr Maskiner, hardware og andet teknisk udstyr er en nøgleressource for os. Det er afgørende for vores succes, at vi investerer i de rigtige maskiner og det rigtige udstyr.
Finansielle
Mennesker
Ledelsesteam Vi har et meget kompetent og erfarent ledelsesteam, som før har skabte gode resultater med lignende projekter sammen.
Immaterielle

Aktiviteter

Fabrik
Træning og undervisning Vi uddanner og træner mennesker gennem standardiserede kurser og træningskoncepter. Vores primære opgave er at planlægge og gennemføre undervisning og træning.
Værksted
Events Vi organiserer og gennemfører unikke evnts for vore kunder. Vores primære opgave er at planlægge og gennemføre events.
Platform
Produkt-platform Vi har udviklet et produkt, som andre kan udvikle produkter og applikationer til. Vores primære opgave er at gøre det nemt og attraktivt at udvikle produkter til vores platform.

Partnerskaber

Økonomi

Indtjening

Produktsalg Vi tjener penge ved at kunden køber og betaler for et specifikt produkt eller en specifik service.
Annoncer Vi tjener penge gennem salg af annonce-plads eller -tid.

Prismodel

Betal for forbrug Vore priser afhænger af forbrug. Kunderne betaler for forbrug. Jo mere de bruger, des mere betaler de.
Listepris Vore priser følger en fast prisliste, som er ens for alle.

Omkostninger

Lønninger Lønnen vejer tungt i vore omkostninger. Enten på grund af mange løntimer, højt lønniveau eller begge.