Product

Klantwaarde

Productiviteit We verhogen de productiviteit van onze klant door hem in staat te stellen sneller of efficienter te werken.
Vereenvoudiging We maken het leven eenvoudiger voor onze klanten. Met ons product kunnen zij dingen eenvoudiger doen en een gemakkelijker leven leiden.

Positionering

Lage kosten We positioneren ons product als een goedkopere en gestripte versie van een bestaande oplossing. Onze versie is net goed genoeg voor klanten die de prijs van de bestaande oplossing niet willen betalen.
Nieuwe markt We positioneren ons product als een compleet nieuwe oplossing die afwijkt van alles wat nu verkrijgbaar is in de markt.

Prijsniveau

Marktprijs We verkopen ons product voor nagenoeg de geldende marktprijs. Klanten ervaren ons product niet als duur, noch als goedkoop, maar als dicht tegen de marktprijs aan.

Beleving

Verkoop

Klantsegmenten

Klantrelaties

Werving
Bediening
Zelfbediening Onze klanten helpen zichzelf, met minimale assistentie door onze medewerkers.
Gemeenschap Onze klanten helpen elkaar door middel van contact via ons platform. Wij faciliteren voornamelijk het platform dat de gemeenschap gebruikt en waarop zij werkt.
Behoud
Groei
Product-ontwikkeling Onze klanten worden groter doordat wij in de loop van de tijd producten ontwikkelen of toevoegen dan wel opgewaardeerde versies leveren van de bestaande producten.

Kanalen

Directe verkoop We verkopen onze producen direct zelf aan de eindgebruiker via onze verkopers.
Distributeurs Onze producten worden verkocht via tussenhandelaren en wederverkopers die onze producten kopen en daarna weer doorverkopen aan eindgebruikers, winkeliers of dealers.

Organisatie

Bronnen

Fysiek
Plaats/locatie Onze belangrijkste bron is de locatie. Investeren in de juiste locatie voor ons bedrijf of in een voldoende groot kavel, is een sleutel tot succes.
Machines en materieel Onze belangrijkste bronnen zijn onze machines en gereedschappen en ander materieel. Investeren in de juiste machines en gereedschappen is belangrijk voor onze bedrijfsactiviteiten.
Financieel
Menselijk
Management team We zijn succesvol omdat we een geweldig management team hebben.
Intellectueel

Activiteiten

Waardeketen
Training We trainen onze mensen en leiden ze op. Het maken van standaardtrainingen en opleidingsconcepten is een kernactiviteit van ons bedrijf.
Workshop
Evenementen We organiseren speciale en unieke evenementen voor onze klanten. Onze kernactiviteit is dan ook het ontwikkelen en organiseren van evenementen.
Platform
Product platform We bieden een platform aan, waarvoor andere bedrijven aanvullende producten of toepassingen kunnen ontwikkelen. Het aantrekkelijk maken om producten en toepassingen voor ons platform te ontwikkelen is onze kernactiviteit.

Samenwerkingen

Financieel

Opbrengsten

Product verkopen We verdienen geld door onze producten en diensten voor geld te verkopen.
Adverteren We verdienen geld door advertentieruimte te verkopen of tijd op onze platforms.

Prijsmodel

Betaal per klik De prijs van ons product of service is een bedrag per gebruik. Hoe vaker je het product gebruikt, hoe meer je betaalt.
Lijstprijzen Onze prijzen zijn vast en zijn opgenomen op een prijslijst.

Kosten

Lonen Onze loonkosten zijn relatief hoog ten opzichte van onze concurrenten. Hetzij omdat onze productie of dienstverlening arbeidsintensief is dan wel omdat de loonkosten per medewerker hoog zijn.